PROTECȚIA DATELOR ÎN LUNA IUNIE –

PROTECȚIA DATELOR ÎN LUNA IUNIE -

PROTECȚIA DATELOR ÎN LUNA IUNIE 2023

De Mugurel Olariu, RPD protectie date

În timpul ultimei sale ședințe plenare on-line din 20 iunie, CEPD a adoptat mai multe documente, dintre care menționăm un model de formular de reclamație pentru a facilita depunerea plângerilor de către persoane și gestionarea ulterioară a reclamațiilor de către autoritățile pentru protecția datelor (DPA) în cazurile transfrontaliere, respectiv versiunea 2.0 a Recomandărilor privind elementele din Regulile corporative obligatorii1.*1

● Modelele de formulare: Președintele CEPD, Anu Talus, a declarat: „Șablonul este unul dintre angajamentele pe care membrii EDPB le-au luat în timpul reuniunii lor la nivel înalt din aprilie 2022 de la Viena pentru a stimula cooperarea în materie de aplicare între APD. Acesta va facilita schimbul transfrontalier de informații cu privire la plângeri între APD și va ajuta APD să economisească timp și să rezolve cazurile transfrontaliere mai eficient.”

Modelul ia în considerare diferențele existente între legile și practicile naționale. APD îl vor utiliza pe bază voluntară și îl pot adapta la cerințele lor naționale respective.

Modelul poate fi utilizat atât pentru cazurile în care plângerea este depusă de persoana fizică personal, cât și pentru cazurile în care plângerea este depusă de altcineva, și anume un reprezentant legal, o entitate care acționează în numele persoanei fizice sau o entitate care acționează din proprie inițiativă.

În plus, CEPD a elaborat și un model de confirmare de primire care are ca scop să ofere reclamantului informații generale cu privire la următorii pași după depunerea plângerii și evidențiază dreptul la o cale de atac judiciară efectivă împotriva unei decizii obligatorii din punct de vedere juridic a unei APD.

● CEPD a adoptat o versiune finală a Recomandărilor privind cererea de aprobare și cu privire la elementele și principiile care se regăsesc în Regulile corporative obligatorii pentru operator (BCR-C)*. Aceste recomandări formează o actualizare a referențialului BCR-C existent, care conțin criterii pentru aprobarea BCR-C, și îl îmbină cu formularul standard de cerere pentru BCR-C.

Scopul acestor recomandări este de a:
– furniza un formular de cerere standard actualizat pentru aprobarea BCR-C- urilor;
– clarificarea conținutului necesar al BCR-C-urilor și explicații suplimentare;
– efectuarea unei distincții între ceea ce trebuie inclus într-un BCR-C și ceea ce trebuie prezentat autorității principale pentru protecția datelor BCR în aplicația BCR.

Recomandările se bazează pe acordurile la care au ajuns autoritățile de protecție a datelor în cursul procedurilor de aprobare a aplicațiilor BCR concrete de la intrarea în aplicare a RGPD. Recomandările oferă îndrumări suplimentare și urmăresc să asigure condiții de concurență echitabile pentru toți solicitanții BCR. Recomandările aduc, de asemenea, orientările existente în conformitate cu cerințele din hotărârea Schrems II a CJUE.

Din momentul publicării, referenţialul este aplicabil tuturor deţinătorilor de BCR-C. În practică, toți deținătorii de BCR-C, precum și toți solicitanții BCR-C noi și în curs de desfășurare vor trebui să-și aducă BCR-C în conformitate cu cerințele stabilite în recomandări, fie în timpul procesului de aplicare, fie ca parte a actualizării anuale din 2024, în funcție de situația lor specifică.

În ceea ce ne privește, menționăm faptul că ANSPDCP a adoptat Decizia nr.64/2023 prin care s-au aprobat Cerințele de acreditare a unui organism de monitorizare a codurilor de conduită în temeiul art. 41 din Regulamentul (UE) 2016/679.

Ca urmare a acestei decizii, după cum am anunțat și în cadrul evenimentului CGES-2023, suntem în etapa de consultare a versiunii 7 a proiectului de Cod de conduită, pe care l-am furnizat prin e-mail celor cinci asociații profesionale inițiatoare – ROMBET, ROMSLOT, ROMANIAN BOOKMAKERS, AOPJNR și EXPROGAMES pentru consultarea membrilor acestora, în vederea definitivării. După primirea eventualelor propuneri și observații, vom înainta documentația necesară Autorității Naționale de Supraveghere, în vederea aprobării acesteia.

––––––––––––––––––
*1 https://edpb.europa.eu/news/news/2023/edpb-adopts-template-complaint-form-and-final-version-recommendations-application_ro

Author: Gerald Garcia